کیبورد فارسی و صفحه کلید استاندارد برای ویندوز

 

این صفحه کلید توسط پارس میزبان، ایجاد شده و کاملا بر اساس کتابخانه‌های ویندوز ایجاد و عاری از هر گونه ویروس و مخرب می‌باشد. چیدمان کلید‌ها به گونه‌ای هست که خیلی راحت به تمام کلیدها دسترسی آسان ایجاد شود. این صفحه کلید از دید ما از فارسی نیز بهتر عمل می کند.

مزایای استفاده از کیبورد فارسی صفحه کلید استاندارد پارس میزبان:

صفحه کلید استاندارد و کیبورد فارسی پارس میزبان
صفحه کلید استاندارد و کیبورد فارسی پارس میزبان
کیبورد فارسی در حالت shift
کیبورد فارسی در حالت shift