قالب های  این بخش، قالب وردپرس رایگان خارجی هستند که به فارسی ترجمه شده اند، برای استفاده از آنها می توانید قالب مورد نظر را در بخش مدیریت وردپرس خود، جستجو نموده و به راحتی نصب نمایید. توجه نمایید که برای استفاده بهتر از این قالب ها، شما می توانید افزونه فارسی ساز قالب و فونت فارسی را نیز نصب نمایید تا قالب های مورد نظر را با فونت بهتر و فارسی سازی بهتر استفاده نمایید.

دانلود افزونه فارسی ساز قالب و فونت فارسی