اطلاعات 3 میلیارد کاربر Yahoo! دیروز به دلیل یک نقص فنی مورد دسترسی هکر ها قرار گرفته است. شما باید رمز های خود را حتما تغییر دهید. حتی رمز های دیگر اکانت های خود را که با این رمز ، ایجاد کرده اید را نیز تغییر دهید. بهتر است به جای استفاده از یاهو از جیمیل استفاده کنید. وقت خداحافظی با یاهو !