مشخصات پلاگین

  • بهینه سازی و فارسی سازی بخش اصلی سایت
  • افزودن فونت فارسی به بخش اصلی سایت
  • بهینه سازی و فارسی سازی بخش مدیریت
  • افزودن فونت فارسی به بخش مدیریت
  • بهینه سازی ویرایشگر بخش مدیریت
  • افزودن فونت فارسی به ویرایشگر بخش مدیریت 
افزونه فارسی ساز قالب
افزونه فارسی ساز قالب

قالب های سازگار با افزونه فارسی ساز و فونت فارسی

لطفا در صورتی که قالب هایی میشناسید که با این افزونه سازگاری دارند، به ما معرفی نمائید تا به این لیست اضافه شوند. با سپاس از همکاری شما