فرم تماس 7 می تواند چند فرم تماس را مدیریت کند. شما می توانید محتوای فرم و ایمیل ارسالی آن را به سادگی مدیریت کنید. این فرم از CAPTCHA و هرزنامه گیر استفاده می کند.

جهت دانلود این الحاقه لینک زیر را کلیک نمائید.

دانلود افزونه رایگان وردپرس فرم تماس 7

افزونه رایگان وردپرس فرم تماس 7
افزونه رایگان وردپرس فرم تماس 7
افزونه رایگان وردپرس فرم تماس 7
افزونه رایگان وردپرس فرم تماس 7