اولین قدم برای راه اندازی وب سایت، انتخاب دامنه یا ثبت دامنه می باشد. نام وب سایت نباید قبلا ثبت شده باشد لذا جهت بررسی وضعیت آزاد بودن دامنه مورد نظرتان، از قسمت جستجوی دامنه (whois) در بالای وب سایت، استفاده نمائید. انتخاب شرکت ثبت کننده دومین بسیار مهم است. در واقع مهم ترین اعتبار وب سایت، دومین آن است. زیرا با در دست نداشتن دامین خود و یا سپردن آن به افراد نامعتبر، ممکن است در آینده مشکلات بسیار زیادی را برای شما از نظر مالکیت تمام آن، به بار آورد.

ثبت دامنه

www.

قیمت های ثبت دامنه

پسوندتعداد سالثبت نامانتقالتمدید
.ir140,000 تومان40,000 تومان40,000 تومان
.com1658,000 تومان658,000 تومان658,000 تومان
.net1800,000 تومان800,000 تومان800,000 تومان
.org1677,000 تومان677,000 تومان677,000 تومان
.site1245,000 تومان1,725,000 تومان1,725,000 تومان
.fun1276,000 تومان1,725,000 تومان1,725,000 تومان
.biz1399,000 تومان1,009,000 تومان1,009,000 تومان
.info1267,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.us1202,000 تومان477,000 تومان477,000 تومان
.io12,988,000 تومان2,495,000 تومان2,495,000 تومان
.ac13,605,000 تومان3,605,000 تومان3,605,000 تومان
.life11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.live11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.world11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.company1707,000 تومان707,000 تومان707,000 تومان
.academy11,879,000 تومان1,879,000 تومان1,879,000 تومان
.accountants14,899,000 تومان4,899,000 تومان4,899,000 تومان
.actor12,002,000 تومان2,002,000 تومان2,002,000 تومان
.agency11,262,000 تومان1,262,000 تومان1,262,000 تومان
.airforce11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.apartments12,742,000 تومان2,742,000 تومان2,742,000 تومان
.archi14,253,000 تومان4,253,000 تومان4,253,000 تومان
.army11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.associates11,817,000 تومان1,817,000 تومان1,817,000 تومان
.attorney12,988,000 تومان2,988,000 تومان2,988,000 تومان
.auction11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.band11,386,000 تومان1,386,000 تومان1,386,000 تومان
.bargains11,632,000 تومان1,632,000 تومان1,632,000 تومان
.bet11,201,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.bike11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.bingo12,618,000 تومان2,618,000 تومان2,618,000 تومان
.bio13,605,000 تومان3,605,000 تومان3,605,000 تومان
.black12,957,000 تومان2,957,000 تومان2,957,000 تومان
.blue11,016,000 تومان1,016,000 تومان1,016,000 تومان
.boutique11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.builders11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.business1646,000 تومان646,000 تومان646,000 تومان
.cab11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.cafe11,940,000 تومان1,940,000 تومان1,940,000 تومان
.camera12,803,000 تومان2,803,000 تومان2,803,000 تومان
.camp12,675,000 تومان2,680,000 تومان2,680,000 تومان
.capital13,050,000 تومان3,050,000 تومان3,050,000 تومان
.cards11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.care11,879,000 تومان1,879,000 تومان1,879,000 تومان
.careers13,050,000 تومان3,050,000 تومان3,050,000 تومان
.cash11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.casino17,813,000 تومان7,813,000 تومان7,813,000 تومان
.catering11,694,000 تومان1,694,000 تومان1,694,000 تومان
.cc1276,000 تومان616,000 تومان616,000 تومان
.center11,201,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.chat11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.cheap11,632,000 تومان1,632,000 تومان1,632,000 تومان
.church11,940,000 تومان1,940,000 تومان1,940,000 تومان
.city11,201,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.claims13,050,000 تومان3,050,000 تومان3,050,000 تومان
.cleaning12,988,000 تومان2,988,000 تومان2,988,000 تومان
.clinic12,865,000 تومان2,865,000 تومان2,865,000 تومان
.clothing11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.coach12,865,000 تومان2,865,000 تومان2,865,000 تومان
.codes12,865,000 تومان2,865,000 تومان2,865,000 تومان
.coffee11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.community11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.computer11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.condos12,618,000 تومان2,618,000 تومان2,618,000 تومان
.construction11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.consulting12,064,000 تومان2,064,000 تومان2,064,000 تومان
.contact1707,000 تومان707,000 تومان707,000 تومان
.contractors11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.cool11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.coupons12,675,000 تومان2,680,000 تومان2,680,000 تومان
.credit14,899,000 تومان4,899,000 تومان4,899,000 تومان
.creditcard18,260,000 تومان8,260,000 تومان8,260,000 تومان
.cruises12,618,000 تومان2,618,000 تومان2,618,000 تومان
.dance11,262,000 تومان1,262,000 تومان1,262,000 تومان
.dating12,865,000 تومان2,865,000 تومان2,865,000 تومان
.deals11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.degree12,125,000 تومان2,125,000 تومان2,125,000 تومان
.delivery12,675,000 تومان2,680,000 تومان2,680,000 تومان
.democrat11,632,000 تومان1,632,000 تومان1,632,000 تومان
.dental13,050,000 تومان3,050,000 تومان3,050,000 تومان
.dentist12,988,000 تومان2,988,000 تومان2,988,000 تومان
.diamonds12,988,000 تومان2,988,000 تومان2,988,000 تومان
.digital11,879,000 تومان1,879,000 تومان1,879,000 تومان
.direct11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.directory11,201,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.discount11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.doctor15,269,000 تومان5,269,000 تومان5,269,000 تومان
.dog12,742,000 تومان2,803,000 تومان2,803,000 تومان
.domains11,940,000 تومان1,940,000 تومان1,940,000 تومان
.education11,509,000 تومان1,509,000 تومان1,509,000 تومان
.email11,324,000 تومان1,324,000 تومان1,324,000 تومان
.energy14,899,000 تومان4,899,000 تومان4,899,000 تومان
.engineer11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.engineering12,865,000 تومان2,865,000 تومان2,865,000 تومان
.enterprises11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.equipment11,109,000 تومان1,109,000 تومان1,109,000 تومان
.estate11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.events11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.exchange11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.expert12,865,000 تومان2,865,000 تومان2,865,000 تومان
.exposed11,016,000 تومان1,016,000 تومان1,016,000 تومان
.express11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.fail11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.family11,632,000 تومان1,632,000 تومان1,632,000 تومان
.fan12,372,000 تومان2,372,000 تومان2,372,000 تومان
.farm11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.finance12,742,000 تومان2,803,000 تومان2,803,000 تومان
.financial12,675,000 تومان2,680,000 تومان2,680,000 تومان
.fish11,940,000 تومان1,940,000 تومان1,940,000 تومان
.fitness11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.flights12,618,000 تومان2,618,000 تومان2,618,000 تومان
.florist11,632,000 تومان1,632,000 تومان1,632,000 تومان
.football11,201,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.forsale11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.fund12,865,000 تومان2,865,000 تومان2,865,000 تومان
.furniture15,269,000 تومان5,269,000 تومان5,269,000 تومان
.futbol1646,000 تومان646,000 تومان646,000 تومان
.fyi1461,000 تومان461,000 تومان461,000 تومان
.gallery11,201,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.games11,386,000 تومان1,386,000 تومان1,386,000 تومان
.gifts11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.glass12,988,000 تومان2,988,000 تومان2,988,000 تومان
.global13,851,000 تومان3,851,000 تومان3,851,000 تومان
.gmbh11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.gold14,899,000 تومان4,899,000 تومان4,899,000 تومان
.golf12,865,000 تومان2,865,000 تومان2,865,000 تومان
.graphics11,201,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.gratis11,016,000 تومان1,016,000 تومان1,016,000 تومان
.green13,574,000 تومان3,574,000 تومان3,574,000 تومان
.gripe11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.group1954,000 تومان954,000 تومان954,000 تومان
.guide11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.guru11,879,000 تومان1,879,000 تومان1,879,000 تومان
.haus11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.healthcare13,050,000 تومان3,050,000 تومان3,050,000 تومان
.hockey12,618,000 تومان2,618,000 تومان2,618,000 تومان
.holdings12,988,000 تومان2,988,000 تومان2,988,000 تومان
.holiday12,742,000 تومان2,803,000 تومان2,803,000 تومان
.hospital12,988,000 تومان2,988,000 تومان2,988,000 تومان
.house11,940,000 تومان1,940,000 تومان1,940,000 تومان
.immo11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.immobilien11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.industries11,940,000 تومان1,940,000 تومان1,940,000 تومان
.institute11,262,000 تومان1,262,000 تومان1,262,000 تومان
.insure12,742,000 تومان2,803,000 تومان2,803,000 تومان
.international11,386,000 تومان1,386,000 تومان1,386,000 تومان
.investments15,269,000 تومان5,269,000 تومان5,269,000 تومان
.irish1954,000 تومان954,000 تومان954,000 تومان
.jetzt11,016,000 تومان1,016,000 تومان1,016,000 تومان
.jewelry12,865,000 تومان2,865,000 تومان2,865,000 تومان
.kaufen11,632,000 تومان1,632,000 تومان1,632,000 تومان
.kim11,016,000 تومان1,016,000 تومان1,016,000 تومان
.kitchen12,742,000 تومان2,803,000 تومان2,803,000 تومان
.land11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.lawyer12,988,000 تومان2,988,000 تومان2,988,000 تومان
.lease12,618,000 تومان2,618,000 تومان2,618,000 تومان
.legal13,050,000 تومان3,050,000 تومان3,050,000 تومان
.lgbt12,927,000 تومان2,927,000 تومان2,927,000 تومان
.lighting11,201,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.limited11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.limo12,618,000 تومان2,618,000 تومان2,618,000 تومان
.llc11,879,000 تومان1,879,000 تومان1,879,000 تومان
.loans14,899,000 تومان4,899,000 تومان4,899,000 تومان
.lotto192,437,000 تومان92,437,000 تومان92,437,000 تومان
.ltd11,324,000 تومان1,324,000 تومان1,324,000 تومان
.maison12,618,000 تومان2,618,000 تومان2,618,000 تومان
.management11,139,000 تومان1,139,000 تومان1,139,000 تومان
.market11,940,000 تومان1,940,000 تومان1,940,000 تومان
.marketing11,940,000 تومان1,940,000 تومان1,940,000 تومان
.mba11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.media11,940,000 تومان1,940,000 تومان1,940,000 تومان
.memorial12,495,000 تومان2,495,000 تومان2,495,000 تومان
.mobi1329,000 تومان1,509,000 تومان1,509,000 تومان
.moda11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.money11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.mortgage12,742,000 تومان2,742,000 تومان2,742,000 تومان
.movie115,256,000 تومان15,256,000 تومان15,256,000 تومان
.navy11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.network11,509,000 تومان1,509,000 تومان1,509,000 تومان
.news11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.ninja11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.organic13,728,000 تومان3,728,000 تومان3,728,000 تومان
.partners13,050,000 تومان3,050,000 تومان3,050,000 تومان
.parts11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.pet11,139,000 تومان1,139,000 تومان1,139,000 تومان
.photography11,632,000 تومان1,632,000 تومان1,632,000 تومان
.photos11,201,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.pictures1646,000 تومان646,000 تومان646,000 تومان
.pink11,016,000 تومان1,016,000 تومان1,016,000 تومان
.pizza12,865,000 تومان2,865,000 تومان2,865,000 تومان
.place1954,000 تومان954,000 تومان954,000 تومان
.plumbing12,618,000 تومان2,618,000 تومان2,618,000 تومان
.plus11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.pro1267,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.productions11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.promo11,139,000 تومان1,139,000 تومان1,139,000 تومان
.properties11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.pub11,694,000 تومان1,694,000 تومان1,694,000 تومان
.recipes12,865,000 تومان2,865,000 تومان2,865,000 تومان
.red11,016,000 تومان1,016,000 تومان1,016,000 تومان
.rehab11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.reise14,591,000 تومان4,591,000 تومان4,591,000 تومان
.reisen11,016,000 تومان1,016,000 تومان1,016,000 تومان
.rentals11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.repair11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.report11,139,000 تومان1,139,000 تومان1,139,000 تومان
.republican11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.restaurant12,742,000 تومان2,803,000 تومان2,803,000 تومان
.reviews12,742,000 تومان2,742,000 تومان2,742,000 تومان
.rip11,016,000 تومان1,016,000 تومان1,016,000 تومان
.rocks1892,000 تومان892,000 تومان892,000 تومان
.run11,201,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.sale11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.salon12,742,000 تومان2,803,000 تومان2,803,000 تومان
.sarl11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.school11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.schule11,139,000 تومان1,139,000 تومان1,139,000 تومان
.services11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.sh13,605,000 تومان3,605,000 تومان3,605,000 تومان
.shiksha1892,000 تومان892,000 تومان892,000 تومان
.shoes12,742,000 تومان2,803,000 تومان2,803,000 تومان
.shopping11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.show11,940,000 تومان1,940,000 تومان1,940,000 تومان
.singles11,632,000 تومان1,632,000 تومان1,632,000 تومان
.ski12,742,000 تومان2,803,000 تومان2,803,000 تومان
.soccer11,139,000 تومان1,139,000 تومان1,139,000 تومان
.social11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.software11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.solar12,803,000 تومان2,803,000 تومان2,803,000 تومان
.solutions11,386,000 تومان1,386,000 تومان1,386,000 تومان
.studio11,694,000 تومان1,694,000 تومان1,694,000 تومان
.style11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.supplies11,139,000 تومان1,139,000 تومان1,139,000 تومان
.supply11,139,000 تومان1,139,000 تومان1,139,000 تومان
.support11,262,000 تومان1,262,000 تومان1,262,000 تومان
.surgery12,495,000 تومان2,495,000 تومان2,495,000 تومان
.systems11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.tax13,050,000 تومان3,050,000 تومان3,050,000 تومان
.taxi12,865,000 تومان2,865,000 تومان2,865,000 تومان
.team11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.technology11,386,000 تومان1,386,000 تومان1,386,000 تومان
.tennis12,927,000 تومان2,927,000 تومان2,927,000 تومان
.theater12,742,000 تومان2,803,000 تومان2,803,000 تومان
.tienda12,742,000 تومان2,803,000 تومان2,803,000 تومان
.tips11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.tires14,591,000 تومان4,591,000 تومان4,591,000 تومان
.today11,262,000 تومان1,262,000 تومان1,262,000 تومان
.tools11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.tours12,742,000 تومان2,803,000 تومان2,803,000 تومان
.town11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.toys12,742,000 تومان2,803,000 تومان2,803,000 تومان
.training11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.travel16,194,000 تومان6,194,000 تومان6,194,000 تومان
.university12,742,000 تومان2,742,000 تومان2,742,000 تومان
.vacations11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.ventures12,675,000 تومان2,680,000 تومان2,680,000 تومان
.vet11,879,000 تومان1,879,000 تومان1,879,000 تومان
.viajes12,495,000 تومان2,495,000 تومان2,495,000 تومان
.video11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.villas12,495,000 تومان2,495,000 تومان2,495,000 تومان
.vin12,742,000 تومان2,803,000 تومان2,803,000 تومان
.vision11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.vote13,975,000 تومان3,975,000 تومان3,975,000 تومان
.voto13,666,000 تومان3,666,000 تومان3,666,000 تومان
.voyage12,618,000 تومان2,618,000 تومان2,618,000 تومان
.watch11,940,000 تومان1,940,000 تومان1,940,000 تومان
.works11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.wtf11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.xn--5tzm5g1862,000 تومان862,000 تومان862,000 تومان
.xn--6frz82g1862,000 تومان862,000 تومان862,000 تومان
.xn--czrs0t12,372,000 تومان2,372,000 تومان2,372,000 تومان
.xn--fjq720a14,591,000 تومان4,591,000 تومان4,591,000 تومان
.xn--unup4y14,591,000 تومان4,591,000 تومان4,591,000 تومان
.xn--vhquv14,591,000 تومان4,591,000 تومان4,591,000 تومان
.zone11,755,000 تومان1,755,000 تومان1,755,000 تومان
.charity1954,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.foundation1954,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.gives1954,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.giving1954,000 تومان1,509,000 تومان1,509,000 تومان
.xn--c1avg1631,000 تومان631,000 تومان631,000 تومان
.xn--i1b6b1a6a2e1631,000 تومان631,000 تومان631,000 تومان
.xn--nqv7f1631,000 تومان631,000 تومان631,000 تومان
.com.expired11,324,000 تومانرایگان!1,324,000 تومان
.net.expired11,324,000 تومانرایگان!1,324,000 تومان
.art1276,000 تومان1,386,000 تومان1,386,000 تومان
.audio17,303,000 تومان7,303,000 تومان7,303,000 تومان
.auto1146,438,000 تومان146,438,000 تومان146,438,000 تومان
.autos1153,000 تومان831,000 تومان831,000 تومان
.baby1153,000 تومان3,605,000 تومان3,605,000 تومان
.bar1214,000 تومان3,481,000 تومان3,481,000 تومان
.beauty1153,000 تومان831,000 تومان831,000 تومان
.best1245,000 تومان1,109,000 تومان1,109,000 تومان
.blog1276,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.boats1153,000 تومان831,000 تومان831,000 تومان
.bond1140,000 تومان646,000 تومان646,000 تومان
.broker11,570,000 تومان1,570,000 تومان1,570,000 تومان
.build11,694,000 تومان1,694,000 تومان1,694,000 تومان
.cam1153,000 تومان1,186,000 تومان1,186,000 تومان
.car1146,438,000 تومان146,438,000 تومان146,438,000 تومان
.cars1146,438,000 تومان146,438,000 تومان146,438,000 تومان
.ceo1646,000 تومان4,838,000 تومان4,838,000 تومان
.cfd1109,000 تومان646,000 تومان646,000 تومان
.christmas12,234,000 تومان2,234,000 تومان2,234,000 تومان
.college1153,000 تومان3,652,000 تومان3,652,000 تومان
.cyou1116,000 تومان646,000 تومان646,000 تومان
.desi1892,000 تومان892,000 تومان892,000 تومان
.diet17,303,000 تومان7,303,000 تومان7,303,000 تومان
.fans1616,000 تومان616,000 تومان616,000 تومان
.flowers17,303,000 تومان7,303,000 تومان7,303,000 تومان
.forex12,187,000 تومان2,187,000 تومان2,187,000 تومان
.game119,139,000 تومان21,421,000 تومان21,421,000 تومان
.guitars17,303,000 تومان7,303,000 تومان7,303,000 تومان
.hair1153,000 تومان831,000 تومان831,000 تومان
.help1338,000 تومان1,570,000 تومان1,570,000 تومان
.homes1153,000 تومان831,000 تومان831,000 تومان
.host1338,000 تومان4,529,000 تومان4,529,000 تومان
.hosting121,421,000 تومان21,421,000 تومان21,421,000 تومان
.icu1116,000 تومان646,000 تومان646,000 تومان
.inc1147,917,000 تومان147,917,000 تومان129,362,000 تومان
.lat1153,000 تومان1,509,000 تومان1,509,000 تومان
.lol1153,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.london12,450,000 تومان2,450,000 تومان2,450,000 تومان
.luxury12,372,000 تومان2,372,000 تومان2,372,000 تومان
.makeup1153,000 تومان831,000 تومان831,000 تومان
.markets1892,000 تومان892,000 تومان892,000 تومان
.mom1153,000 تومان1,817,000 تومان1,817,000 تومان
.monster1153,000 تومان831,000 تومان831,000 تومان
.motorcycles1153,000 تومان831,000 تومان831,000 تومان
.online1214,000 تومان1,787,000 تومان1,787,000 تومان
.ooo11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.pics1153,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.press13,605,000 تومان3,605,000 تومان3,605,000 تومان
.qpon11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.quest1153,000 تومان831,000 تومان831,000 تومان
.realty120,372,000 تومان20,372,000 تومان20,372,000 تومان
.rent1153,000 تومان3,652,000 تومان3,652,000 تومان
.rest1153,000 تومان1,817,000 تومان1,817,000 تومان
.ruhr12,265,000 تومان2,265,000 تومان2,265,000 تومان
.sbs1109,000 تومان646,000 تومان646,000 تومان
.skin1153,000 تومان831,000 تومان831,000 تومان
.space1214,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.store1214,000 تومان2,865,000 تومان2,865,000 تومان
.tech1461,000 تومان2,742,000 تومان2,742,000 تومان
.tickets124,010,000 تومان24,010,000 تومان24,010,000 تومان
.trading1892,000 تومان892,000 تومان892,000 تومان
.uno11,109,000 تومان1,109,000 تومان1,109,000 تومان
.website1214,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.xyz1153,000 تومان707,000 تومان707,000 تومان
.yachts1153,000 تومان831,000 تومان831,000 تومان
.ca11,170,000 تومان1,170,000 تومان1,170,000 تومان
.co1646,000 تومان1,570,000 تومان1,570,000 تومان
.com.co1878,000 تومان878,000 تومان878,000 تومان
.net.co1831,000 تومان831,000 تومان831,000 تومان
.nom.co1831,000 تومان831,000 تومان831,000 تومان
.de1338,000 تومان338,000 تومان338,000 تومان
.ag15,146,000 تومان5,146,000 تومان5,146,000 تومان
.asia1313,000 تومان723,000 تومان723,000 تومان
.biz.pr17,180,000 تومان7,180,000 تومان7,180,000 تومان
.bz11,201,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.co.bz11,201,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.com.bz11,201,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.com.lc11,016,000 تومان1,016,000 تومان1,016,000 تومان
.com.pr17,180,000 تومان7,180,000 تومان7,180,000 تومان
.com.sc15,146,000 تومان5,146,000 تومان5,146,000 تومان
.com.vc12,095,000 تومان2,095,000 تومان2,095,000 تومان
.info.pr17,180,000 تومان7,180,000 تومان7,180,000 تومان
.isla.pr1569,000 تومان569,000 تومان569,000 تومان
.kids11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.l.lc11,016,000 تومان1,016,000 تومان1,016,000 تومان
.lc11,386,000 تومان1,386,000 تومان1,386,000 تومان
.ltda12,249,000 تومان2,249,000 تومان2,249,000 تومان
.me1985,000 تومان985,000 تومان985,000 تومان
.mn12,419,000 تومان2,419,000 تومان2,419,000 تومان
.name.pr17,180,000 تومان7,180,000 تومان7,180,000 تومان
.net.bz11,201,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.net.lc11,016,000 تومان1,016,000 تومان1,016,000 تومان
.net.pr17,180,000 تومان7,180,000 تومان7,180,000 تومان
.net.sc15,146,000 تومان5,146,000 تومان5,146,000 تومان
.net.vc12,095,000 تومان2,095,000 تومان2,095,000 تومان
.onl1399,000 تومان862,000 تومان862,000 تومان
.org.bz11,201,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.org.lc11,016,000 تومان1,016,000 تومان1,016,000 تومان
.org.pr17,180,000 تومان7,180,000 تومان7,180,000 تومان
.org.sc15,146,000 تومان5,146,000 تومان5,146,000 تومان
.org.vc12,095,000 تومان2,095,000 تومان2,095,000 تومان
.p.lc11,016,000 تومان1,016,000 تومان1,016,000 تومان
.pr171,477,000 تومان71,477,000 تومان71,477,000 تومان
.pro.pr17,180,000 تومان7,180,000 تومان7,180,000 تومان
.rich16,810,000 تومان115,615,000 تومان115,615,000 تومان
.sc15,146,000 تومان5,146,000 تومان5,146,000 تومان
.spa11,479,000 تومان1,479,000 تومان1,479,000 تومان
.srl12,249,000 تومان2,249,000 تومان2,249,000 تومان
.vc12,095,000 تومان2,095,000 تومان2,095,000 تومان
.vegas11,260,000 تومان2,988,000 تومان2,988,000 تومان
.dealer1147,917,000 تومان147,917,000 تومان147,917,000 تومان
.one1892,000 تومان892,000 تومان892,000 تومان
.case1146,438,000 تومان146,438,000 تومان146,438,000 تومان
.fm14,253,000 تومان4,253,000 تومان4,253,000 تومان
.fo14,083,000 تومان4,083,000 تومان4,083,000 تومان
.gd11,802,000 تومان1,802,000 تومان1,802,000 تومان
.pw1338,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.vg11,802,000 تومان1,802,000 تومان1,802,000 تومان
.adult15,424,000 تومان5,424,000 تومان5,424,000 تومان
.beer11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.blackfriday17,303,000 تومان7,303,000 تومان7,303,000 تومان
.boston1769,000 تومان769,000 تومان769,000 تومان
.casa1569,000 تومان569,000 تومان569,000 تومان
.club1307,000 تومان824,000 تومان824,000 تومان
.cooking11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.design1646,000 تومان2,735,000 تومان2,735,000 تومان
.fashion11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.fishing11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.fit11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.garden11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.health1954,000 تومان3,605,000 تومان3,605,000 تومان
.horse11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.ink11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.luxe11,201,000 تومان1,201,000 تومان1,201,000 تومان
.melbourne12,465,000 تومان2,835,000 تومان2,835,000 تومان
.miami1892,000 تومان892,000 تومان892,000 تومان
.nyc11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.photo11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.rodeo1577,000 تومان577,000 تومان577,000 تومان
.surf11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.sydney12,465,000 تومان2,835,000 تومان2,835,000 تومان
.tattoo12,234,000 تومان2,234,000 تومان2,234,000 تومان
.vip1307,000 تومان369,000 تومان369,000 تومان
.wedding11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.wiki11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.work1577,000 تومان577,000 تومان577,000 تومان
.xn--ngbc5azd1862,000 تومان862,000 تومان862,000 تومان
.yoga11,447,000 تومان1,447,000 تومان1,447,000 تومان
.ai14,344,000 تومان8,907,000 تومان4,714,000 تومان
.top1153,000 تومان338,000 تومان338,000 تومان
.wang1323,000 تومان616,000 تومان616,000 تومان

 نام وب سایت را دامنه (دامین ، دومین) می نامند که از اجزای زیر تشکیل شده است

 1. نام دامنه: (مانند: ParsMizban)
 2. پسوند دامنه: (مانند  com): پسوند دومین را می توان بر اساس نوع فعالیت سایت انتخاب نمود.
 3. علامت نقطه (dot): که نام و پسوند دامنه را از یکدیگر متمایز می کند.

مانند ParsMizban.Com که ParsMizban نام و com. پسوند می باشد.

دامنه چیست؟

دامنه نام منحصر بفردی است که برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، و از یک یا چند قسمت تشکیل شده است که با نقطه (دات) از هم جدا شده‌اند. قسمت اول ماهیت آدرس ‘www’ قسمت دوم نام دامنه (Domain Name)، به قسمت سوم پسوند دامنه می گویند.

ثبت دامنه، خرید دامنه، خرید دامین ارزان 1
ثبت دامنه
ثبت دامنه

در انتخاب نام و خرید دامین، سعی کنید موارد زیر را در نظر بگیرید:

 1. نام کوتاهی انتخاب نمائید.
 2. نام با معنی انتخاب نمائید.
 3. نام مرتبط با فعالیت وب سایت خود را انتخاب نمائید.
 4. در نام مورد نظر خود، از کلماتی که نوشتن آنها ساده می باشد، استفاده نمائید.
 5. نامی انتخاب کنید که در تایپ آن، حالت های مختلفی بوجود نیاید.
 6. نامی انتخاب نمائید که به راحتی به خاطر سپرده می شود.

راهنمای انتخاب و خرید دامنه مناسب

پس از انتخاب پسوند نام دامنه مهمترین قسمت تشکیل دهنده آدرس یک سایت می باشد. این نام از ترکیب 3 الی 64 حرف ، عدد یا خط تیره (بدون فاصله) تشکیل می گردد. اگر در ثبت عبارت خاصی به عنوان نام دامنه خود اصرار دارید که این عبارت قبلا ثبت شده باشد گریزی غیر از تغییر پسوند مورد نظر خود نخواهید داشت. چنانچه آدرس سایت شما حاوی علامت تجاری شما باشد، می توانید جهت اطمینان از دسترسی آسانتر و حفاظت از نام تجاری خود کلیه مشتقات و ترکیبهای آنرا بر روی پسوندهای مختلف ثبت نمایید. توجه به نکات زیر به هنگام ثبت دامنه لازم است:

 • عبارت انتخابی تشابه با نام تجاری معروف و معتبر نداشته باشد.
 • کوتاه و متشکل از حداقل تعداد حروف باشد.
 • تلفظ و بخاطر سپردن آن آسان باشد.
 • حتی المقدور با نوع فعالیت سایت ارتباط داشته باشد.
 • از اعداد و خط تیره استفاده نشده یا حداقل استفاده صورت گیرد.
 • مشابه نام سایت دیگری که موجب سردرگمی بازدید کنندگان شود ، نباشد.
 • برای اطمینان از مالکیت دامنه ، هنگام ثبت آن بهتر است از قرار گرفتن آدرس پست الکترونیکی خود در قسمت Admin Contact مشخصات دامنه مطمئن شوید.
 • حتی المقدور از طریق مراکزی برای ثبت دامنه خود اقدام نمایید که کلمه عبور و مجوز جابجایی (Authorization Code) و تغییرات را در اختیار شما قرار می دهند.
 • حتما شرایط و تعهدات ثبت کننده دامنه و همچنین شرایط اختصاصی پسوند مورد تقاضا را مطالعه و از تبعات حقوقی اقدامات خود آگاه شوید.
 • هرگز از آدرس مجهول یا غیر واقعی در مشخصات دامنه خود استفاده ننمایید.
 • قبل از انتخاب دامنه مطمئن شوید که علامت تجاری یا هر گونه علامت ثبت شده دیگر که متعلق به غیر بوده و شما قانونا مجوز رسمی جهت استفاده از آنرا ندارید در آدرس شما بکار نرفته باشد.
 • درصورتی که نام مورد نظر شما قبلا ثبت شده و تاریخ انقضای آن نزدیک است می توانید از سرویس دهنده خود تقاضای خدمات پیش سفارش (Back Order) دامنه را بنمایید.
 • هرگز از DNS شرکتها و سرویس دهنده هایی که مجاز به استفاده از آن نمی باشید در دامنه خود استفاده نکنید و این مشخصات را بدون مشورت با شخص فنی تغییر ندهید. زیرا هر تغییری در این مشخصات می تواند منجر به غیر فعال شدن سایت شما گردد.
 • اعتبار دامنه خود را حتی المقدور تا یک ماه قبل از سر رسید انقضا ، تجدید نمایید.
 • جهت انتقال دامنه ها از یک ثبت کننده به ثبت کننده دیگر یکماه زودتر از تاریخ انقضاء اقدام نمایید.
 • در ارتباط با استفاده از دامنه قوانین بین المللی و قوانین محلی را همزمان در نظر داشته باشید.
 • از خدمات مانیتور مشخصات دامنه یا مخفی نمودن مشخصات خود (Privacy Protect) برای جلوگیری از مزاحمتهای تبلیغاتی و سرقت دامنه خود استفاده نمایید. توضیحات بیشتر در مورد دامنه در ویکی پدیا

 مزایای ثبت دامنه های غیرir در پارس میزبان (مانند ثبت دامنه com)

 1. حفظ تمامی حقوق مالکیت یک دامین برای مالک و ثبت کننده آن
 2. ثبت لحظه ای دامنه
 3. مدت زمان بسیار کوتاه فعال شدن دامنه (حتی در حد چند دقیقه)
 4. کنترل دامنه و نظارت بر روی آن، توسط کاربر به صورت کاملا مستقل
 5. استفاده از معتبر ترین منابع جهانی ثبت دامنه

همکاری با مالک دامنه جهت انتقال و یا در صورت تمایل به فروش دامین

متاسفانه برخی از رقبای ما، با در دست داشتن دامنه مشتریان خود، سوء استفاده هایی در این امانت داری می نمایند که از آن جمله، عدم همکاری در انتقال دامنه و یا تغییر مالکیت! و غیره می توان اشاره کرد.پارس میزبان در هر زمانی که مشترک مایل باشد، آماده همکاری در رابطه با ثبت دامین، انتقال دومین (به پارس میزبان و از پارس میزبان) و تغییر DNS دامنه می باشد.

 مزایای استفاده از سرویس های ثبت دامنه و ثبت سایت توسط پارس میزبان

 1. تضمین مالکیت کامل برای صاحب سایت پس از خرید دامین
 2. ثبت سریع دامنه (ثبت سایت)
 3. امکان انتقال دامنه (Transfer) از محل دیگر (ثبت کننده دیگر) به پارس میزبان و افزودن یک سال به تاریخ انقضای فعلی دامین با هزینه ثبت ۱ سال
 4. امکان قفل کردن دامین جهت امنیت بیشتر
 5. امکان تغییر مشخصات ثبت کننده دومین
 6. امکان حفاظت از حریم مشترک (عدم نمایش مشخصات مالک دومین)
 7. امکان ویرایش مشخصات DNS دامنه (Domain Name Service)
 8. اصلاح رمز دامین (Domain Secret – Authorization Code)
 9. همکاری رایگان در انتقال دومین به محلی دیگر غیر از پارس میزبان در صورت تقاضای مشترک
 10. پنل مخصوص مشتریان جهت مرور سرویس ها ، دامنه ها و اعلام زمان تمدید به صورت هوشمند
 11. قیمت مناسب برای ثبت دامین
 12. ثبت و پرداخت آنلاین دامنه

در این مقاله می خواهیم با چگونگی ثبت دامنه آشنا شویم پس تا انتهای این متن با ما همراه باشید. هر وب سایت بایستی دامنه اختصاصی خود را داشته باشد. منظور از دامنه همان نامی است که افراد می توانند در قسمت نوار آدرس مرورگر ها وارد نمایند تا به سایت شما دسترسی پیدا کنند. در دنیای واقعی اگر شما مالک یک شرکت و یا یک فروشگاه هستید، محل کسب و کار شما نیز دارای آدرس پستی یکتایی است که هر مشتری با مراجعه به آن می تواند به شما دسترسی داشته باشد.

دامین چیست؟

دامنه سایت یا همان (دامین) اصولا از دو بخش اصلی نام دامنه و پسوند دامنه تشکیل شده است. مثلا google.com که google نام اصلی سایت و .com پسوند دامنه است. همانطور که هر مدیری برای راه اندازی شرکت و یا فروشگاه خود سعی می کند مکانی را انتخاب کند که دسترسی مخاطبان به آن بسادگی باشد، مدیران وب سایت ها نیز سعی می کنند برای وب سایت خود از آدرس هایی استفاده کنند که جستجوی آن برای مخاطبان شان ساده باشد.

به همین خاطر نام دامنه بهتر است دارای این ویژگی ها باشد:

 1. تا حد ممکن کوتاه باشد
 2. جذاب و خلاقانه باشد
 3. مرتبط با نوع فعالیت وب سایت باشد
 4. نام سایت نمی تواند شامل کاراکترهای ذیل شود:
+=()^@#!×
کاراکتر فاصله|?\}{][_

علاوه بر این لیست 60 کاراکتر دیگر را نیز در نام دامنه خود نمی توانید استفاده نمایید.

 • خوانایی دامنه: در صورتی که نام وب سایت از زبانی بجز انگلیسی گرفته شده است، مثل زبان فارسی، از حروف و کلماتی استفاده شود که نگارش آنها به فینگلیش و خواندنشان به سختی نباشد و مبهم خوانده نشوند. مثلا اگر وب سایت شخصی آقای سیدسعیدعالمی بخواهد به نام خود ایشان ثبت شود ممکن است یکی از این موارد را انتخاب کند:

Seiedsaedaalami / seidsaaidalamy /seyedsaaidaalami  و… در اینجا نگارش و خواندن این اسم برای مخاطب سخت است همچنین حفظ کردن این نام برای مخاطب می تواند دردسر ساز باشد. پس از انتخاب چنین نام هایی برای وب سایت خود پرهیز کنید.

 • سعی کنید نامی را انتخاب کنید که مفهوم و معنی دار باشد. البته برخی از مدیران سایت با انتخاب یک نام خلاقانه و تبلیغات گسترده این ویژگی را در ازای ویژگی شماره 2 همین متن نادیده می گیرند. مانند اسنپ، گوگل، یاهو و علی بابا
 • اگر چه می توانید از اعداد و خط تیره در نام خود استفاده نمایید اما تا حد ممکن از این کار پرهیز کنید
 • سعی نکنید نامی مشابه و نزدیک به رقیبان خود انتخاب کنید. این کار احتمالا باعث می شود تا مشتریان اشتباها وقتی مخواهد وارد سایت شما شوند، به وب سایت آنها مراجعه کنند.
ثبت دامنه
ثبت دامنه

نکاتی در مورد پسوند دامنه

حالا که با ویژگی های نام دامنه آشنا شدید، بهتر است کمی با ویژگی های پسوند دامنه نیز آشنا شویم. پسوند دامنه  معمولا بین 2 الی 4 حرف کاراکتر دارد. پسوند بومی کشورمان ایران .ir است و سایت هایی که دامنه یشان به این پسوند ختم می شوند عملا در دنیای وب سایت های ایرانی شناخته می شوند. حتی اگر هاست آنها ایرانی نباشد.

از پسوندهای محبوب و عمومی دیگر نیز می توانیم به .com .net .edu اشاره نماییم. پسوند .edu عموما برای مراکز آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد. نکته مهم در اینجا که باید برای شما یادآور شویم این که همانطور که پیشتر اشاره کردیم دامنه هر سایت از نام دامنه و پسوند آن تشکیل شده است.

به همین خاطر اگر دامنه شما parsmizban.ir باشد عملا شما تنها مالک این نام دامنه با این پسوند هستید و نه پسوندهای دیگر  مثل parsmizban.com و اگر این نکته برایتان مهم است که بعدا رقبا نتوانند با کپی برداری از شما سایتی را به ثبت و مالکیت برسانند حتما هنگام خرید یک دامنه پسوندهای مهم را نیز خریداری نمایید.

مالکیت و ثبت دامنه

برای ثبت دامنه به نام افراد حقیقی و حقوقی در کشورهای مختلف قوانین متعددی وضع شده است. در کشورمان ایران شما می توانید از سایت های معتبر فروش سایت مانند پارس میزبان به سادگی اقدام به ثبت دامنه خود کنید. برای ثبت دامنه و ایجاد مالکیت دامنه به نام شما، بایستی یک اکانت معتبر داشته باشید. پس از ثبت نام و ارسال مدارک تان، این مدارک در اسرع وقت بررسی صحت می شوند و اکانت شما اعتبار لازم برای خرید یک دامنه را پیدا می کنید. به همین سادگی!

معمولا بین یک الی سه روز کاری پروسه تایید اعتبار شما به طول می انجامد. همچنین کارشناسان فنی ما در پارس میزبان به شما در زمینه ثبت اکانت معتبر برای ثبت دامنه می توانند کمک نمایند. برخی از افراد که می خواهد، خود را به صورت فرد حقوقی و نه حقیقی ثبت نمایند نیز می بایست مدارک لازم در این خصوص را ارائه نمایند و تفاوتشان با افراد حقیقی تنها در ارسال مدارک شرکت و مالکیت آن است.

در پارس میزبان خدمات ویژه ای را برای ثبت حقوقی دامنه در نظر گرفته ایم که  می توانید با مشاوره رایگان کارشناسان فنی ما به سادگی اقدام به آن نمایید. در انتها لازم است به شما یادآوری نماییم، برای ثبت دامنه به نام خودتان، حتما از ارائه دهندگان معتبر استفاده کنید، چرا که متاسفانه برخی از همکاران غیر معتبر ما، پس از ثبت دامنه هنگام انتقال حق مالکیت آن به شما درخواست وجه بیشتری می کنند که این امر غیر ضروری است.

انتقال دامنه

ممکن است شما دامنه خود را پس از خرید در هاست یک ارائه دهنده خدمات هاست پارک کرده باشید. برای انتقال این دامنه به هاستینگ پارس میزبان می توانید از مشاوران فنی ما درخواست راهنمایی نمایید. در این مقاله شما را با نکات مهمی در رابطه با ثبت دامنه آشنا نمودیم. شما عزیزان نیز میتوانید به سادگی برای مالکیت حقوقی و یا حقیقی دامنه خود همین اکنون در سایت پارس میزبان اقدام نمایید و از خدمات پشتیبانی و مشاوره ما بهره مند گردید.

اطلاعات بیشتر در مورد ثبت دامنه را در وب سایت ویکی پدیا بررسی کنید.

پرسش های متداول در ارتباط با ثبت دامنه ها در پارس میزبان

آیا برای ثبت دامنه های غیر IR برای بیشتر از یک سال تخفیف وجود دارد؟

برای ثبت دامین های غیر از ir. برای سال های بیشتر از ۱ سال تخفیفی وجود ندارد. متاسفانه ثبت کننده اصلی برای تعداد سال های بیشتر تخفیف خاصی قائل نمی شود.

طول نام دامنه IR چقدر باید باشد؟

طول نام دامنه ir باید حداقل ۳ حرف (کاراکتر) و حداکثر ۶۳ حرف باشد.

چه حروفی در نام دامنه مجاز هستند؟

کاراکترهای مجاز در نام دامین عبارتند از حروف (a تا z)، اعداد (۰ تا ۹) و خط تیره (-)

آیا حروف کوچک یا بزرگ در نام دامنه تفاوتی دارد؟

حروف کوچک و بزرگ در نام دامنه تفاوتی نمی کند.

آیا می توان در نام دامنه از خط تیره استفاده کرد؟

استفاده از خط تیره ( – ) برای شروع یا خاتمه نام دامین مجاز نمی باشد اما در حالت های دیگر مجاز است.

4/5 - (8 امتیاز)