اگر شما تا به حال یک سند را ایجاد کرده اید، شما در حال ایجاد محتوا در وردپرس هستید. شما می توانید نوشته ها و صفحات را ایجاد کنید، به راحتی آنها را قالب بندی نمایید، رسانه ها (عکس، فیلم، صدا) را درج نمایید، و با کلیک یک دکمه، محتوای شما به صورت زنده و در وب است.
سادگی انتشار
سادگی انتشار