جهت فعال سازی سرویس SSL بر روی سایت، شما باید در تنظیمات نرم افزار خود، آدرس دامنه خود را از آدرس http به https تغییر دهید.
همچنین این کار را باید برای تمامی آدرس های فایل های فراخوانی شده از طریق سورس سایت (از جمله آدرس لینک ها، فرم ها، فایل های تصاویر، فایل های css، فایل های JavaScript و غیره) انجام دهید تا نتیجه درست را از فعال سازی SSL دریافت نمائید.

اگر تمامی لینک های وب سایت شما به https تغییر کنند، نوار آدرس در مرورگر شما به رنگ سبز نمایش داده میشود.

ضمنا شما می توانید جهت انتقال آدرس های قدیم به آدرس ssl جدید (Forward) از کد زیر استفاده نمائید. این کد را باید در فایل htaccess. که در پوشه اصلی وب سایت شما موجود است، قرار دهید.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]

ssl
ssl