می گویند یک تصویر هزار کلمه را بیان می کند، به همین دلیل مهم است که شما بتوانید به سرعت و به راحتی تصاویر و رسانه ها را به وردپرس آپلود کنید. رسانه های خود را به آپلود کننده بکشید و رها کنید تا آن را به وب سایت خود اضافه کنید. متن alt، زیرنویس ها، و عناوین، و تصاویر و گالری ها را در محتویات خود درج نمایید. ما حتی چند ابزار ویرایش عکس را که می توانید از آن لذت ببرید اضافه کرده ایم.
مدیریت رسانه
مدیریت رسانه