جهت استفاده از ایمیل و تنظیم آن در نرم افزار هایی مانند Outlook بر تنظیمات زیر استفاده نمائید:

در ابتدا وقتی گزینه ایجاد یک Account جدید را انتخاب می نمائید گزینه Manually configure server settings or additional server types را انتخاب نمائید.

در مرحله بعد گزینه Internet Email را کلیک نمائید. نام و آدرس ایمیل خود را که در پنل CPanel ایجاد نموده اید وارد نمائید.

در قسمت Account Type گزینه POP3 را انتخاب کنید و سپس در قسمت های Incoming mail server و Outgoing mail server بر اساس نام دامنه خود به این صورت وارد نمائید:

mail.yourdomain.com
توجه داشته باشید که به جای yourdomain.com باید نام دامنه خود را وارد نمائید.

در قسمت Login Information و در قسمت Username باید آدرس کامل ایمیل خود را وارد نمائید برای مثال info@yourdomain.com
در قسمت بعد نیز کلمه عبور خود را وارد نمائید.

گزینه More Settings را بزنید تا تنظیمات بیشتر را بتوانید اعمال کنید.
در قسمت Outgoing server گزینه My outgoing server (SMTP) requires authentication را تیک بزنید.

گزینه Advanced را کلیک نمائید.
در این قسمت باید Port های مربوط به POP3 و SMTP را وارد نمائیم.

نکته: برخی از ارائه دهندگان اینترنت به صورت پیشفرض پورت SMTP را می بندند ، در این حالت شما باید از پورت های SSL استفاده نمائید.

برای تنظیم پورت POP3 به صورت معمولی عدد 110 را وارد نمائید.
برای تنظیم پورت SMTP به صورت معمولی عدد 25 را وارد نمائید.

برای تنظیم پورت POP3 به صورت SSL عدد 995 را انتخاب نمائید و در زیر آن گزینه SSL را تیک بزنید.
برای تنظیم پورت SMTP به صورت SSL عدد 465 را انتخاب نمائید و در زیر آن گزینه SSL را انتخاب نمائید.

موفق باشید