در صورتی که با خطای ۴۰۳ Forbidden error بر روی زیر دامنه یا Sub Domain خود شده اید:

Forbidden
You don’t have permission to access / on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

به احتمال زیاد ، مجوز های پوشه زیر دامنه یا Sub Domain شما بر روی چیزی کمتر از ۷۵۵ تنظیم شده است.
لذا جهت بر طرف کردن این مشکل باید مجوز را به ۷۵۵ تغییر دهید.

این خطا ممکن است پس از بازنشانی (Restore) کردن فایل پشتیبان (Backup) بوجود آید.

خطای ۴۰۳ Forbidden error 1

پارس میزبان

یک پاسخ به “خطای ۴۰۳ Forbidden error”

  1. avatar

    عالی بود آموزشتون