بروزرسانی نسخه Cpanel

نسخه Cpanel سرور های پارس میزبان به آخرین نسخه ۱۱.۳۲ ارتقا داده شد.

در این نسخه قسمت های mail و فرم ورود بروزرسانی شده اند. همچنین از نرم افزار آمار گیر Logaholic استفاده شده است.

تعداد ایراد های برطرف شده در این نسخه ۲۰۲ باگ می باشد.